e-magazanolsun Tekkart altyapısını kullanan bir sistemdir. Kullandığı benzersiz altyapı sayesinde E-Ticaret yapmak isteyen herkesin korkularını yıkmayı hedeflemiştir. Artık ticaret yapısı değişmiş olup online ticaretlerin oranları % 65-70’leri bulmaktadır. Bir çok satıcı yüksek iş yeri maliyetlerinden eleman yükünden, vergi çeşitliliklerinden bunalmış olup ticaretini online platformlara taşıma kararı almıştır.

MİSYONUMUZ

Hem müşterilere hem firmalara hem de girişimcilere kazanç sağlayan kârlı, kalıcı ve güvenli bir alışveriş sistemi olmak.

VİZYONUMUZ

Türkiye’den başlayan ve dünyada en çok tercih edilen alışveriş sistemi olmak

KALİTE POLİTİKAMIZ

-Şirketimiz; Sektörde işini iyi bilen, iyi yapan, takip eden, sonuçlandıran uzman bir kuruluş olmayı,
-Müşteri isteklerini göz önünde bulundurarak KALİTE – HIZ ölçüsünü bir arada götürmeyi,
-Taahhüt ettiği işleri zamanında iyi bir ekip çalışması ile yerine getirmeyi,
-İşlerini kurmuş olduğu Kalite Yönetim Sistemi esaslarına göre yürütmeyi ve sistemi sürekli geliştirmeyi,
-Sürekli eğitim vererek sistemi sürekli iyileştirmeyi,
-Ülke ekonomisine katma değer sağlar,
-Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli olarak belirler,
-Sürekli gelişmeyi esas alarak “hatasız iş” yapmayı hedefler,

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

-Gerçekleştirdiği faaliyetlerde, uluslararası sektörün kullandığı en yüksek teknolojiyi ve sektörün en iyi ürünlerini müşterilerimizin kullanımına sunarız.
-Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde oluşan bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlarız.
-Firmamızın gelişmesinde ulusal ve uluslararası standartları benimseriz.
-Ulusal ve uluslararası pazarlarda aranılan firma olmamızı sağlayan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin farkındalığını, her yıl yenilenen eğitimlerle arttırır ve geliştiririz.
-Bilgi Güvenliği çalışmalarını ekip çalışması anlayışıyla yürütür ve yaşatırız.

SERTİFİKALAR